ჩვენი გუნდი

გიორგი აფციაური

(კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი)