ჩვენი გუნდი

ირაკლი ღელაღუტაშვილი

(ანესთეზია-ინტენსიური თერაპიის მიმართულება)