ჩვენი გუნდი

შოთა გაბადაძე

(კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი)