ჩვენი გუნდი

ბესარიონ გოგიტიძე

(კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი)