ჩვენი გუნდი

თინათინ დარჩია

(კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი)