ჩვენი გუნდი

ნუგზარ კაჭახიძე

(კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი)