ჩვენი გუნდი

მალხაზ ზირაქაძე

(ანესთეზია-ინტენსიური თერაპიის მიმართულება)