ჩვენი გუნდი

აკაკი ლობჟანიძე

(ყბა-სახის ქირურგია)