სერვისები

ემერჯენსი

ემერჯენსი

ემერჯენსი

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილება, სადაც ხდება პაციენტის პირველადი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ნებისმიერი სახის დაზიანებასა თუ სიმპტომზე, რომელთაგან ზოგი შეიძლება სიცოცხლისათვის საშიში იყოს და დაუყოვნებლივ საჭიროებდეს ყურადღებას. მიუხედავად დაზიანების სირთულისა, დეპარტამენტმა უნდა უზრუნველყოს პაციენტებისათვის შესაბამისი პირველადი მკურნალობა. საჭიროებისამებრ, განყოფილება უზრუნველყოფს შესაბამისი პროფილის ექიმების მოწვევას, რომლებიც ჩაერთვებიან დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროცესში. ჩვენი ექიმები ყოველთვის მზად არიან იმისთვის, რომ თავი იგრძნოთ ჯანმრთელად და უსაფრთხოდ.

ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა - 24 საათი თქვენს სამსახურში!!!

ტეგები

ტეგები