სერვისები

ტრავმატოლოგია

ტრავმატოლოგია

ტრავმატოლოგია

ჩვენი ორთოპედ-ტრავმატოლოგები იყენებენ თანამედროვე სტანდართებით გათვალისწინებულ მეთოდებს, რომლის შედეგადაც მიმდინარეობს სწრაფი რეაბილიტაციის პროცესი.ისინი პაციენტებს სთავაზობენ დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უახლეს მეთოდებს, მკურნალობენ შემდეგ პათოლოგიებს:
• ტერფმრუდობას;

• ტერფის ვალგუსურ დეფორმაციას;
• მტევნის, ტერფის ფალანგის დეფორმაციას;
• შეუხორცებელ და არასწორად შეხორცებულ მოტეხილობებს;
• კიდურის ძვლების ოსტეოსინთეზს;
• ინტრამედულურ ოსტეოსინთეზს;
• კეროვან ოსტეოსინთეზს;
• გარეგანი ფიქსატორებით ოსტეოსინთეზს;
• სამკურნალო სადიაგნოსტიკო ართროსკოპიას;
• დაუზუსტებელი პათოლოგიური კერის ბიოპსიას;
• კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნური წარმონაქმნის ამოღებას;
• ავთვისებიანი სიმსივნეების დროს სხვადასხვა ტიპის ონკოლოგიური და სპეციალური ენდოპროტეზების გამოყენებით ორგანო შემანარჩუნებელ ოპერაციებს;
• მენჯ-ბარძაყის, მუხლის, მხრის, კოჭ-წვივის სახსრების რეენდოპროტეზირებას. ქვესპეციალობები მოიცავს ზრდასრულთა აღდგენით თერაპიას, სპორტულ ტრავმებს, ხერხემლის,
• ტერფის, ხელის, მხრის და იდაყვის ტრავმებს.

ტეგები

ტეგები