სერვისები

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგიულ განყოფილებაში ხორციელდება შემდეგი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა:
• სარქვლის პლასტიკა - ანულოპლასტიკა, კარედების პლასტიკა, ხელოვნური ქორდები, მიტრალური, აორტალური, სამკარედიანი სარქველი;
• ერთი ან ორი სარქვლის (მექანიკური, ბიოლოგიური) პროტეზირება;
• კორონარული შუნტირება - ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის პირობებში ან - მომუშავე გულზე. კორონარული შუნტირება შესაძლებელია იზოლირებულად ან სარქვლის პროტეზირებასთან (პლასტიკასთან) ერთად;
• ანევრიზმის რეზექცია/აპლიკაცია;
• პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენა;
• აღმავალი აორტის პლასტიკა/პროტეზირება;
• აორტის რკალის პროტეზირება;
• გულის სიმსივნის (მიქსომა) ამოკვეთა;
• პერიკარდიოტომია;
• ბენტალის პროცედურა: აორტალური სარქვლის, აღმავალი აორტის და აორტის სარქვლის პროტეზირება;
• იაკუბის პროცედურა: აღმავალი აორტის პროტეზირება;
• გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების ოპერაციები: ბოტალის სადინარი; აორტის კოარქტაცია; წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი; პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი.

სიახლეები

სიახლეები

ექიმები

ექიმები

ტეგები

ტეგები