სერვისები

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგიულ განყოფილებაში ხორციელდება შემდეგი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა:
 • სარქვლის პლასტიკა - ანულოპლასტიკა, კარედების პლასტიკა, ხელოვნური ქორდები, მიტრალური, აორტალური, სამკარედიანი სარქველი;
 • ერთი ან ორი სარქვლის (მექანიკური, ბიოლოგიური) პროტეზირება;
 • კორონარული შუნტირება - ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის პირობებში ან - მომუშავე გულზე. კორონარული შუნტირება შესაძლებელია იზოლირებულად ან სარქვლის პროტეზირებასთან (პლასტიკასთან) ერთად;
 • ანევრიზმის რეზექცია/აპლიკაცია;
 • პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენა;
 • აღმავალი აორტის პლასტიკა/პროტეზირება;
 • აორტის რკალის პროტეზირება;
 • გულის სიმსივნის (მიქსომა) ამოკვეთა;
 • პერიკარდიოტომია;
 • ბენტალის პროცედურა: აორტალური სარქვლის, აღმავალი აორტის და აორტის სარქვლის პროტეზირება;
 • იაკუბის პროცედურა: აღმავალი აორტის პროტეზირება;
 • გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების ოპერაციები: ბოტალის სადინარი; აორტის კოარქტაცია; წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი; პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი.

სიახლეები

სიახლეები

ექიმები

ექიმები

ტეგები

ტეგები