სერვისები

პროქტოლოგია

პროქტოლოგია

პროქტოლოგია

ამბულატორიული კოლოპროქტოლოგია
• დიაგნოსტიკური კვლევები და მანიპულაციები;
• ანალური ნაპრალის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• ჰემოროიდული დაავადების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• სწორი ნაწლავის გამოვარდნის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• კოლორექტული კიბოს დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• დივერტიკულური დაავადების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• კრონის დაავადების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• კრიპტიტის, პაპილიტისა და პროქტოსიგმოიდიტის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
• გავა-კუდუსუნის მიდამოს კისტების, ბვრელ-მილებისა და ტერატომების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;

ტეგები

ტეგები