სერვისები

რეანიმაცია

რეანიმაცია

რეანიმაცია

კრიტიკული მედიცინის ჯგუფი შედგება მაღალკვალიფიციური რეანიმატოლოგებისგან  და საშუალო მედ-პერსონალისგან. ჩვენთან შექმნილია  მრავალდონიანი  სისტემა, რომელიც  მოიცავს პაციენტის მდგომარეობის  სიმძიმის  შეფასებას და მართვას.  რეანიმაციის სამსახური აღჭურვილია თანამედროვე  აპარატურით. მაღალი კლასის  მონიტორული სისტემები საშუალებას გვაძლევს რეალური დროის რეჟიმში  დავაფიქსიროთ  ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო სისტემები,  ვაკონტროლოთ  ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები. ჩვენი ექიმების განსაკუთრებულ პრიორიტეტად ითვლება პაციენტების უსაფრთხოება მათი დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ყველა ეტაპზე.

სიახლეები

სიახლეები

ტეგები

ტეგები