სერვისები

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ლაბორატორია

ჩვენს კლინიკაში შესაძლებელია შემდეგი სახის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება:
ბიოქიმიური, სეროლოგიური, იმუნოლოგიური, მიკრობიოლოგია-ბაქტერიოლოგიური, ჰემატოლოგიური, იმუნოჰისტოქიმიური და ჰორმონული კვლევები.

სიახლეები

სიახლეები

ტეგები

ტეგები